Algemene Voorwaarden Seminars en trainingen.

 1. Cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de seminars als daarbuiten.
 2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.
 3. Empado/ Herman Buurman is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist.
 4. Als de cursist plotseling verhinderd is om het seminar te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijkheid:

 1. De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten, mentoren en docent, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mede deelnemers en docenten volledig wordt gerespecteerd.
 2. Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.
 3. Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.

Seminars algemeen

 1. In de prijs van het seminar zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.
 2. De lesdag begint tussen 9.00 uur en 10.00 uur, afhankelijk van het seminar en eindigt ┬▒ 17.30 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Een kwartier voor aanvang is de lesruimte geopend.
 3. Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee.
 4. De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen! Zijn er niet genoeg aanmeldingen dan heeft Empado/ Herman Buurman het recht om de les te verschuiven naar een later tijdstip. U krijgt dan uw aanbetaling terug.
 5. Het copyright van het materiaal dat tijdens de cursus wordt aangeboden ligt ofwel bij THiNK (Readers voor bij seminars en trainingen theta Healing) ofwel bij Empado (Readers, en handouts voor trainingen Klare Taal en handouts voor bij het basis seminar Theta Healing). Niets van dat materiaal mag zonder toestemming van Empado worden gebruikt, anders dan voor zelfstudie door de deelnemer.

BETALING – EN ANNULERINGSREGELS SEMINARS:

 1. Na aanmelding is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, beginnende op de dag van aanmelding.
 2. De aanbetaling is niet restitueerbaar.
 3. Let op! Alleen aanmelden via het formulier is niet voldoende.
 4. Als 3 weken na aanmelding via het formulier de aanbetaling nog niet binnen is vervalt automatisch de aanmelding.
 5. Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats gereserveerd.
 6. Graag bij de overschrijving vermelden: Naam, naam seminar en datum.
 7. Het resterend bedrag uiterlijk 1 week van te voren overmaken.
 8. Op Rekening: NL08 TRIO 0197 9617 62 op naam van HTM Buurman.
 9. Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL27INGB0003516366,  

BIC: TRIONL2U 

 1. Door het versturen van het inschrijvingsformulier per post of per mail, en de ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief.          Hou zelf een kopie!
 2. Bij annulering vanuit de cursist is de volgende regel van toepassing:

Tot 4 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 20% van het resterende bedrag, geretourneerd.

 1. Bij annulering vanuit Empado/ Herman Buurman wordt het volledige bedrag geretourneerd. Dit bedrag zal terugbetaald worden binnen 3 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit Empado/ Herman Buurman zal in ieder geval plaats vinden als er te weinig deelnemers zijn aan het seminar (hiervan krijgen de deelnemers 4 dagen van tevoren bericht), bij ziekte van de cursusleider en andere, buiten de macht van Empado/ Herman Buurman, liggende redenen.
 2. In situaties van evidente overmacht behouden wij ons het recht voor om datum en locatie van seminars te veranderen.